SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZEI drd. AL OGAILI WALEED ADNAN

SECRETARIAT DOCTORAT

A N U N Ţ

în data de  26.11.2019, orele 1000

 în  Sala doctorat 3/Octav Onicescu din incinta UNEFS,

va avea loc

susţinerea publică a tezei de

 DOCTORAT

cu titlul


RELAȚIA DINTRE INDICII ANTROPOMETRICI, CALITĂȚILE MOTRICE ȘI COMPONENTELE TEHNICE, PENTRUATAC ȘI APĂRARE, ÎN JOCUL
DE BASCHET LA JUNIORII NIVEL II (14-16 ANI)

Autor: drd. AL OGAILI WALEED ADNAN

Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr. MARINESCU GHEORGHE

      Un exemplar al tezei de doctorat a fost depus la Biblioteca UNEFS  la dispoziţia celor interesaţi.       Data: 04.11.2019

ro_RORO
en_USEN ro_RORO