23/01/2019

Despre Noi

ȘCOALA DOCTORALĂ UNEFS

COMPETITIVITATE , CREATIVITATE, PERFORMANȚĂ

Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti este o instituţie de învăţământ superior de prestigiu şi cu tradiţie dată de personalităţile domeniului care au impus un sistem de valori şi moralitate care au rezistat în timp şi care, la ora actuală au devenit repere.

În cadrul universității, studiile doctorale reprezintă o experienţă de elită, care exprimă valoarea instituţiei, capacitatea acesteia de a produce performanţă asigurând calitatea, dinamica şi eficienţa întregii activități de cercetare și învăţământ, în concordanţă cu realităţile social-economice şi culturale europene.

În acest context, Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport a înființat studiile universitare de doctorat în anul 1990, valorificând totalitatea cunoștințelor dobândite de corpul profesoral în activitatea  didactică și de cercetare, atât în domeniul specific, cât și în domenii conexe.

Începând cu 2005, Instituția Organizatoare de Doctorat se transformă în Instituția Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) și în 2011 devine Școala Doctorală, ca structură organizatorică și administrativă în cadrul IOSUD – UNEFS din București (conform H.G. nr. 567 / 15.06.2005), cu un singur domeniu de știință și tematică interdisciplinară. În anul 2021, în urma evaluării efectuată de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, IOSUD UNEFS a fost reacreditată în domeniul Știința Sportului și Educației Fizice.

UNEFS, ca instituție organizatoare de studii de doctorat își asumă răspunderi sporite, atât în planul conținutului, cât și în planul organizării, desfășurării și finalizării activităților prevăzute de lege pentru fiecare etapă a studiilor universitare avansate.

Concursul de admitere la doctorat a candidaților români și străini se organizează anual conform Metodologiei de admitere, durata studiilor universitare de doctorat organizate de UNEFS fiind de patru ani, cu posibilitatea de prelungire cu doi ani în situații bine justificate.

În cadrul școlii doctorale își desfășoară activitatea 6 conducători de doctorat titulari UNEFS, 1 conducător de doctorat asociat, precum și alte cadre didactice și cercetători implicați în activități de cercetare și / sau predare, titulari ai structurilor UNEFS ori ai altor instituții de învățământ superior și /sau de cercetare  din țară și străinătate. Particularitățile programului doctoral derivă din experiența coordonatorilor, din derularea programelor de cercetare și din valorile la care aderă comunitatea noastră academică.

Ciclul de studii universitare de doctorat organizat de UNEFS se desfășoară în două etape obligatorii:

  • programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate, cu durata de 3 luni și care trebuie parcurs de doctorand în mod obligatoriu în primul an de doctorat, după sesiunea de admitere;
  • programul individual de cercetare științifică, cu durata de șapte semestre, care debutează după acceptarea proiectului de cercetare.

În perioada 1990 – 2024 au finalizat studiile 624 de  doctoranzi, români și străini (Grecia, Siria, Republica Moldova, Tunisia, Macedonia, Ucraina, Iran, Irak, Libia, Portugalia, Germania, Italia, Cipru, Maroc, Canada).

Dintre aceștia, menționăm o serie de personalități din lumea sportului care au absolvit doctoratul la UNEFS: Sanda Toma-Urichianu, Laura Badea-Cârlescu, Elisabeta Lipă, Violeta Beclea Sekely, Doina Melinte, Gabriela Szabo, Monica Iagăr, Ioan Rudi – Prisăcaru, Irina Deleanu, Andreea Răducan, Rădulescu Adrian ș.a.

În IOSUD UNEFS se organizează și se desfășoară, prin Școala doctorală, studiile postdoctorale destinate dezvoltării profesionale, în context interdisciplinar și competitiv, a personalului didactic și de cercetare.

Informații de interes public

ro_RORO
en_USEN ro_RORO