18/05/2021

Arhiva

Regulamente

R-SCDR-01-02-Regulament-organizare-si-functionare-a-Scolii-doctorale_mai-2020

R19 Regulamentul privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de doctorat

POD 26 Regulament privind organizarea și desfășurarea studiilor postdoctorale în domeniul ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE

R38 Regulament privind accesul în laboratorul de cercetare interdisciplinare „Dr. Alexandru Partheniu”


Metodologii

Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de doctorat în domeniul „ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE„-2019

Metodologie privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare

M09 Metodologie de admitere a românilor de pretutindeni

METODOLOGIA ALEGERILOR PENTRU STRUCTURILE ŞI FUNCŢIILE DE CONDUCERE DIN UNEFS – MANDATUL 2016 – 2020


Proceduri

POD-04 Procedură de evidență a activității de îndrumare a doctoranzilor de către membrii comisiilor

POD 07 Procedură privind constituirea Școalii doctorală

POD 09 PROCEDURĂ PRIVIND EXMATRICULAREA ȘI REÎNMATRICULAREA STUDENȚILOR CICLUL AL-III-LEA -STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT COD UNEFS

POD 10 PROCEDURĂ PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE EVALUARE ȘI SUSȚINERE PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT ÎN VEDEREA ACORDĂRII TITLULUI DE DOCTOR

POD 13 Procedură privind recunoașterea de către școala doctorală din UNEFS a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate

POD 14Procedură privind recunoașterea automată de către școala doctorală din UNEFS a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

POD 16 PROCEDURĂ PROCEDURĂ PRIVIND CONFIRMAREA LOCULUI OBȚINUT PRIN CONCURSUL DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

POD 18 Procedură privind repartizarea locurilor de la bugetul de stat pentru studii universitare de doctorat

Procedură privind cotutela in cazul studiilor universitare de doctorat

Procedură de aplicare a metodologiei pentru concursul de admitere la studii universitare de doctorat

Procedură privind exmatricularea și reînmatricularea studenților ciclul al-III-lea – studii universitare de doctorat

ro_RORO
en_USEN ro_RORO