19/05/2020

Structură și Organizare


Școala Doctorală UNEFS funcționează în concordanță cu prevederile Legii Învățământului Superior nr 199/2023 cu modificările și completările ulterioare, ale  Ordinului de Ministru nr. 3020/2024 – Regulamentul cadru al  studiilor universitare de doctorat – cu modificările ulterioareși ale Cartei Universitare aprobate în ședința Senatului UNEFS din 23.04.2024.

Școală Doctorală este parte componentă a Institutului de Studii Doctorale și Postdoctorale din UNEFS care organizează și gestionează studiile universitare de doctorat și postdoctorat în domeniul Știința sportului și educației fizice, sprijină dezvoltarea parteneriatelor pe direcţia studiilor doctorale și a cercetării ştiinţifice și asigură producerea de cunoaştere şi diseminare a rezultatelor.

Școala Doctorală este formată din toți conducătorii științifici afiliați și este condusă de către Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (C.S.U.D.) care este organismul colectiv de conducere. Şcoala doctorală cuprinde 7  conducători ştiinţifici de doctorat, cadre didactice titulare și asociate.

Coordonarea activităţii Şcolii Doctorale este asigurată de Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat, condus de directorul CSUD.

CONSILIUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Prof.univ.dr. Silvia Violeta TEODORESCU– director

Prof.univ.dr. Monica Iulia STĂNESCU

Prof.univ.dr. Luciela VASILE

Prof.univ.dr. Dana BĂDĂU

Prof.univ.dr. TUDOR Virgil

Student drd. Valentina Gabriela GHEORGHE IORDACHE

Student drd. COSMESCU Vlad

Atribuțiile Studiilor Universitare de Doctorat sunt reglementate de Legii Învățământului Superior nr 199/2023 cu modificările și completările ulterioare, ale  Ordinului de Ministru nr. 3020/2024 – Regulamentul cadru al studiilor universitare de doctorat, Carta UNEFS ediția 2024 și  regulamentul propriu.

Resursa umană a Școlii Doctorale este alcătuită din conducătorii de doctorat titulari și asociați, precum și din alte cadre didactice și cercetători, abilitați sau nu, implicați în activități de cercetare și/sau predare în cadrul programelor Școlii Doctorale, titulari ai structurilor  UNEFS ori ai altor instituții de învățământ superior și/sau de cercetare din țară și străinătate.

ro_RORO
en_USEN ro_RORO