SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE drd. BLEJAN CORNEL

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN BUCUREŞTI

SECRETARIAT DOCTORAT

A N U N Ţ

în data de  23.10.2019, orele ­­­1200

 în  Sala doctorat 3/Octav Onicescu din incinta UNEFS,

va avea loc

susţinerea publică a tezei de

 DOCTORAT

cu titlul

 ASPECTE CU PRIVIRE LA PREGĂTIREA FIZICĂ INTEGRATĂ ȘI EFECTELE ACESTEIA ÎN SUSȚINEREA PERFORMANȚEI LA ECHIPA DE FOTBAL UNIVERSITATEA CRAIOVA

Autor: drd. BLEJAN CORNEL

Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr. TÜDÖȘ ȘTEFAN

      Un exemplar al tezei de doctorat a fost depus la Biblioteca UNEFS  la dispoziţia celor interesaţi.       Data: 26.09.2019

REZUMAT TEZA 25.08

DECIZIE

ABSTRACT (tradus)

ro_RORO
en_USEN ro_RORO