SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZEI drd. IONIȚE V.D. ANDREI-CĂTĂLIN

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN BUCUREŞTI

SECRETARIAT DOCTORAT

A N U N Ţ

în data de  07.11.2019, orele ­­­1200

 în  Sala doctorat 3/Octav Onicescu din incinta UNEFS,

va avea loc

susţinerea publică a tezei de

 DOCTORAT

cu titlul

 EFECTELE MIJLOACELOR KINETICE ÎN RECUPERAREA SINDROMULUI PUBALGIC LA JUCĂTORII DE FOTBAL

Autor: drd. IONIȚE V.D. ANDREI-CĂTĂLIN

Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr. RAȚĂ GLORIA

      Un exemplar al tezei de doctorat a fost depus la Biblioteca UNEFS  la dispoziţia celor interesaţi. Data: 10.10.2019

ro_RORO
en_USEN ro_RORO