SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZEI drd. MOCANU C.G. MIRCEA DAN

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN BUCUREŞTI

SECRETARIAT DOCTORAT

A N U N Ţ

în data de  22.10.2019, orele ­­­1000

 în  Sala doctorat 3/Octav Onicescu din incinta UNEFS,

va avea loc

susţinerea publică a tezei de

 DOCTORAT

cu titlul

 STRATEGII METODOLOGICE DE EFICIENTIZARE A ATACULUI CU TOPSPIN ȘI RETOPSPIN LA JUNIOARE ÎN TENISUL DE MASĂ

Autor: drd. MOCANU C.G. MIRCEA DAN

Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr. NEGULESCU IOAN

      Un exemplar al tezei de doctorat a fost depus la Biblioteca UNEFS  la dispoziţia celor interesaţi.       Data: 26.09.2019

Decizie

Rezumat Teza

ABSTRACT OF THE DOCTORAL THESIS

ro_RORO
en_USEN ro_RORO