19/05/2020

Structură și Organizare

Școala Doctorală UNEFS funcționează în concordanță cu prevederile Legii Educației Naționale nr 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, ale  Hotărârii de Guvern nr. 681/2011 – Codul studiilor universitare de doctorat – cu modificările ulterioareși ale Cartei Universitare aprobate în ședința Senatului UNEFS din 20.11.2019.

Școală Doctorală, ca structură academică funcţională distinctă a universității care organizează și gestionează studiile universitare de doctorat și postdoctorat în domeniul Știința sportului și educației fizice sprijină dezvoltarea parteneriatelor pe direcţia studiilor doctorale și a cercetării ştiinţifice și asigură producerea de cunoaştere şi diseminare a rezultatelor.

Școala Doctorală este formată din toți conducătorii științifici afiliați și este condusă de către Consiliul Școlii Doctorale (C.S.D.) care este organismul colectiv de conducere. Şcoala doctorală cuprinde 12  conducători ştiinţifici de doctorat, cadre didactice titulare și asociate.

Coordonarea activităţii Şcolii Doctorale este asigurată de Consiliul Școlii Doctorale, condus de directorul Școlii Doctorale.

Consiliul Școlii Doctorale

en_USEN
ro_RORO en_USEN